top of page
Ara
  • Yazarın fotoğrafıMehmet Ekicier

VERBİS'e Kayıt Süresi 31.12.2021 tarihine kadar uzatıldı.

Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 11/03/2021 tarihli ve 2021/238 sayılı Kararı ile VERBİS yükümlüsü veri sorumluları kayıt süresi, Covid-19 virüs salgını nedeniyle Veri Sorumluları Siciline (Sicil) kayıt yükümlülüğünün gereği gibi yerine getirilmesi hususunda zorluklar yaşandığı gerekçesiyle, 31.12.2021 tarihine uzatıldı.

Böylece;

-30.09.2020 tarihinde sona eren, yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları ile yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının, -31.03.2021 tarihinde sona erecek, yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilançosu 25 milyon TL’ den az olup ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının, -31.03.2021 tarihinde sona erecek, kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşu veri sorumlularının, VERBİS kayıt süresi 31.12.2021 tarihine uzatıldı.

Veri sorumluları için VERBİS kayıt süresi uzamakla birlikte, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereği diğer yükümlülüklerin (aydınlatma, açık rıza, idari ve teknik önlemler, ilgili kişiye cevap verme vs.) yerine getirilmesi gerekmektedir. Yerine getirmeyenlerin tespiti halinde adli ve idari yaptırımlar söz konusudur. Bu nedenle, veri sorumlularının tüm iş süreçlerinde; kamera-web-sunucu sistem ağ-mobil vd. veri tabanlarında kişisel verilerin korunmasına yönelik idari ve teknik uyum çalışmalarını tamamlamaları önem arz etmektedir.

7 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Veri İşleyen Kimdir ve Temel İlkeler

Veri İşleyen Kimdir? Veri işleyen, veri sorumlusu adına kişisel verileri kendisine verilen talimatlar çerçevesinde işleyen gerçek veya tüzel kişilerdir. Veri işleyenin faaliyetleri veri işlemenin daha

İlgili Kişi Kimdir ve Hakları Nelerdir?

İlgili Kişi Kimdir? İlgili kişi, kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi ifade eder. Kanunda, yalnızca gerçek kişilerin verilerinin korunması öngörülmüş, tüzel kişilerin verileri Kanun kapsamı dışında tu

Kişisel Veri Nedir?

Kişisel Veri Nedir? Kişisel veri, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 3. Madde uyarınca; kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade etmektedir. Kişise

Comments


bottom of page